brandblussers-enschede

Startbewijs.nl

  Brandblussers-enschede
Donderdag, 30 maart 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE


BRANDBLUSSERS ENSCHEDE

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Een gebouwbrand kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen bedrijven te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met erkende goedkope brandblussers.

POEDERBLUSSER BORD


POEDERBLUSSER BORD

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Naast de vierkante rode verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblusser, vetblusser, poederblusser, Co2 blusser en ook voor brandslanghaspels.

SCHUIMBLUSSER 2 LITER


SCHUIMBLUSSER 2 LITER

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Een schuimblusser is simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

SCHUIMBLUSSER BORD


SCHUIMBLUSSER BORD

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE De vierkante rode brandblusser bordjes zijn volgens wettelijk voorschrift verplicht. Deze brandblusser instructie picto grammen ook. Op deze ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

VEILIGE BRANDBLUSDEKEN


VEILIGE BRANDBLUSDEKEN

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Met een branddeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.

KLASSE B BRAND


KLASSE B BRAND

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Brandklasse B op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van vloeistoffen.
 

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE | CO2 - SCHUIM - POEDER

Brandblussers Enschede. Brandblussers Enschede nodig ? In Enschede goedkope brandblussers en brandslanghaspels voor kantoorruimte, winkel, in huis, woningen, keukens bedrijfspand, auto, boot. Een brand in een bedrijf of thuis komt regelmatig voor en hebben een vernietigend effect. Door de juiste en erkende brandblusser te kopen is ernstige brandschade voor een deel te voorkomen. De draagbare brandblusapparaten welke wij als groothandel met korte levertijd leveren zijn blusdekens, schuim brandblussers Co2 blussers poederblussers, vorstbestendige brandblussers keukenblussers en koolzuurgas brandblussers. Verzekeraars eisen bepaalde typen blusapparaten. Wij geven u gedegen brandblusseradvies en staan u bij. Per 1 november 2008 is fase 1 van het Gebruiksbesluit in werking getreden. In fase 1 zijn de voorschriften voor brandveilig gebruik uit de verordening van de VNG overgeheveld naar landelijke brandblusser regelgeving. Fase 2 van het Gebruiksbesluit betreft de afstemming van de bouwtechnische, installaties technische en gebruikstechnische eisen. Heeft u vragen over een draagbaar blusapparaat, brandslanghaspel, blusstof brandklasse of wilt u een offerte voor levering of voor het onderhoud brandblussers te Enschede neem dan contact op.

SPRAYBLUSSER | UNIV.


SPRAYBLUSSER | UNIV.

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Universele spray brandblusser. Temp.: -5C tot +60C. Schuim: rating 5A-13B-15F. Universele sprayblusser voor caravans, auto, keuken, boot, schuur, camper, opslag, schuur, winkel, kantoor, enz. Erkende brandblusser voor het veilig blussen van een frituurpan brand. Universele blusser geschikt voor het blussen van een brand in de brandklassen A (=vaste stoffen), B (=vloeibare stoffen), F (=vet en olie).

CE MARKERING | BLUSSERS


CE MARKERING | BLUSSERS

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE CE brandblusser markering. De CE-markering die ook op een brandblusser wordt vermeldt geeft aan dat de brandblusser voldoet aan de binnen de (EU) Europese Unie geldende regels.

MARINE DIRECTIVE


MARINE DIRECTIVE

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Een brandblusser aan boord van een boot dient MED keur te bevatten. Het MED keurmerk staat voor Marine Equipment Directive. MED geeft aan dat de brandblusser voldoet aan de eisen en richtlijnen van de scheepvaart. De brandblusser bevat het keurmerk in de vorm van het scheepvaart stuurwiel.

BORD BLUSAPPARAAT


BORD BLUSAPPARAAT

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet dan mag u het pictogram ook in de nabijheid van de brandblusser plaatsen.

BRANDBEVEILIGING LOGBOEK


BRANDBEVEILIGING LOGBOEK

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

SALVAGE NA EEN BRAND


SALVAGE NA EEN BRAND

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vooraf vaak niet te overzien en mensen die een brand hebben mee moeten maken voelen zich ontredderd. Stichting Salvage biedt eerste hulp bij brand.

BRANDBLUSSER MONTAGE


BRANDBLUSSER MONTAGE

BRANDBLUSSERS OP 1.00 METER VANAF DE VLOER

KLASSE A BRAND


KLASSE A BRAND

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Brandklasse A op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van diverse vaste stoffen als hout, papier, textiel.

WONINGBRAND | BLUSSERS


WONINGBRAND | BLUSSERS

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Brandblussers voor woningen. Zorg dat er in uw woning een brandblusser is. Hou deze gebruiksklaar en laat de brandblusser keuren. Plaats brandblussers in huis op een snel bereikbare plaats. De meeste woningbranden zijn te blussen met water. Echter voor sommige woningbranden heeft u een poederblusser of schuim blusser nodig of een blusdeken. Het plaatsen van rookmelders in uw woning is prima echter met een brandblusser kunt u voor u en uw familie een vluchtweg naar buiten maken.

AUTOMATISCH BLUSSEN


AUTOMATISCH BLUSSEN

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity.
 

Poll


Poll

Zijn er Co2 brandblussers in uw ICT ruimte ?

ja, nl ...
nee, nl ...
anders, nl ...
- Bekijk resultaten

NEN BRANDBLUSSERS


NEN BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE

13A - 113B SCHUIMBLUSSER


13A - 113B SCHUIMBLUSSER

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Schuimblusser 6 liter 13A-113B. Een sproeischuimblusser is gevuld met water en schuim vormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking en afkoeling. Binnen bedrijven, kantoren en winkels vinden sproeischuimblussers hun toepassing die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die zelfs niet elektrisch geleidend is. Het mengen van lucht geeft een langere blustijd. Door de langere blustijd is een sproeischuimblusser de beste brandblusser voor: kantoor, winkel, opslag, magazijn, enz.

13A - 113B? | BLUSRATING


13A - 113B? | BLUSRATING

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE De blusrating van een 6 liter schuimblusser 13A-113B. Wat houdt blusrating in ? De rating van schuimblussers wordt altijd op het etiket vermeldt. De blusrating van een 6 liter schuimblusser bestaat uit een getal gevolgd door het type brand (klasse A en B) waar de schuimblusser voor ontworpen is. De A blusrating van een 6 ltr schuimblusser is 13A. De 13A rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest op een brandende rechthoekige stapel blokjes van 1.30 meter. De 113B rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest middels een vloeistof brand in een bak met 1/3 water en 2/3 heptaan. De 6 ltr schuim blusser is geschikt voor het blussen van een brand klasse B brand van max. 113 liter.

MILIEUKEUR BRANDBLUSSER


MILIEUKEUR BRANDBLUSSER

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE

CO2 BLUSSER 5 KILOGRAM


CO2 BLUSSER 5 KILOGRAM

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE serverruimte brandblusser. Co2 brandblussers hebben een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang. CO2 brandblussers zijn het meest geschikt voor het blussen van elektriciteitsbranden. Volgens overheid voorschrift gelden Co2 brandblussers als aanvullende brandblusmiddelen naast 6 kg poederblussers of 6 liter schuimblussers. Blustijd Co2 brandblusser 30 seconden. Erkende Co2 brandblusser.

CO2 BLUSSER ID BORD


CO2 BLUSSER ID BORD

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Brandblusser instructie bord. Naast de wettelijke verplichte rode vierkante brandblussers pictogrammen zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

CO2 BLUSSER 2 KILOGRAM


CO2 BLUSSER 2 KILOGRAM

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE CO2 blusser voor het blussen van elektrische apparaten en vloeistofbranden. Blussen geschiedt doordat CO2 blusgas zuurstof verdringt. Erkende Co2 blusser. Blustijd 15 seconden. Co2 blusser handig voor in huis. Geschikt voor het blussen van een elektriciteitsbrand.
 

Zoeken


Sociale mediaTijd

BLUSMIDDELEN WEBSHOP


BLUSMIDDELEN WEBSHOP

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Brandblussers met rijkstypekeur voor lage prijs-hoge waardering.

OFFERTE BRANDBLUSSER


OFFERTE BRANDBLUSSER

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Offerte brandblussers Enschede en omgeving Twente.

CONTACT | ENSCHEDE


CONTACT | ENSCHEDE

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE

ADVIES BRANDBLUSSER


ADVIES BRANDBLUSSER

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Voor blusmiddelen advies.

BRANDBLUSSER INFO


BRANDBLUSSER INFO

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Informatie over blusmiddelen.

BRANDBLUSSER AUTO


BRANDBLUSSER AUTO

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE

KEUREN BRANDBLUSSERS


KEUREN BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende brandblussers (Co2) 5 meter.

POEDERBLUSSER 6 KILO


POEDERBLUSSER 6 KILO

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Poederblusser 6 kilo 34A-233B. De blussende werking van een poederblusser berust op negatieve katalyse. Langere blustijd en hoge bluskracht. De beste brandblusser voor buiten.

KLASSE F BRAND


KLASSE F BRAND

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Brandklasse F op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van zeer hete olin en vetten zoals een frituurpanbrand.

BLUSDEKEN BORDJE


BLUSDEKEN BORDJE

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE Blusmiddelen dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door blusmiddelen zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen.

WINKEL BRANDBLUSSERS


WINKEL BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS ENSCHEDE
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 39
 Links 170
Door brandblussers-enschede i.s.m startbewijs.nl